Kategorie článků
SERVERY


TF2 Pravidla / TF2 Rules

CZ / SK
Globální:

1. povolené jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina,
2. zákaz reklamy na konkurenci (jiné portály, servery, ...) v jakékoliv podobě,
3. zákaz používat nebo propagovat jakékoliv pomocné programy (Aimbot, wallhack, a tak dále),
4. vyvarovat se náznakům rasismu, nacismu, pornografie nebo diskriminace v jakékoliv podobě,
5. neurážet ostatní hráče, nebýt vulgární, celkově se chovat slušně,
6. zákaz hrát si na admina nebo jiné hráče, nebo vyhrožovat ostatním hráčům kickem, banem atp,
7. zákaz spamování chatu (smajlíci, stejné fráze, slova, prosení o itemy, obchodní nabídky - neplatí na trade serveru, atd.) a voice chatu (nahrávky, songy, zpěv, atd.)
8. zákaz obcházení trestů (mute, gag, atd.),
9. domníváte-li se, že admin dělá něco špatně, nebojte se reagovat, ale slušně.
10. zákaz zneužívání chyb hry/mapy/serveru (včetně obcházení afkmanageru pomocí +left, +right, a podobně),
11. zákaz rozšiřování osobních informací,
12. zákaz neviditelných jmen, duplicitních jmen a jejich obdob (admin v těchto případech nenese zodpovědnost, pokud omylem udělí trest špatnému hráči s podobným jménem, je to pouze a jen vaše chyba),
13. pokud jste svědky jakéhokoliv porušování pravidel, můžete ho nahlásit na našem fóru(Žádost o ban). V reportu je nutné uvést nick, SteamID, anebo link na steam account viníka a důkaz (screen,demo, nahrávka, při scammování - trade historie není důkaz, potřebujete screen konverzace, kde je jasně vidět, že hráč je scammer).


#120 Orange server:
1. zákaz spawncampingu nebo spawnkillingu (pokud na vás hráč střílí ze spawnu, můžete ho zabít),

#125 Trade server:
1. zákaz okrádání hráčů, pro více informací klikněte ZDE
2. zákaz "random tradingu" - posílat náhodně hráčům na serveru trade,
3. zákaz nechávat si platit za vyzrazení secretů na mapě, zákaz vykrádání mapy,
4. zákaz tzv. "obchodů" (TF2 shop a jiné) včetně jeho propagace,

#126 Surf server:
1. zákaz spawncampingu a spawnkillingu (pokud na vás hráč střílí ze spawnu, můžete ho zabít),
2. cizí jazyky jsou povoleny,

#124 Jailbreak server:
1. CZ/SK Only,
2. příkaz ruší zákaz,
3. zákaz zdržovat kolo (např. utíkání, campení, zbytečné prodlužování, teamování u speciálních kol z LR, atd.),
4. mrtví i diváci nesmí jakýmkoliv způsobem radit (např. chat, voice-chat, TS3, atd.),
5. zákaz campení v medicovi, armorce a oblastech nepřístupných pro ostatní hráče (nevracet se hned po opuštění daného místa),
6. příkaz “neovládáte hru” znamená, že zanecháte veškeré činnosti (tzn. zrušíte si všechny aktivní příkazy v konzoli, netauntujete, nehealujete, nehýbete se, nerozhlížíte se, nemluvíte, nevydáváte hlášky, nemlátíte, neměníte zbraně, nesprejujete, atd.), psát do chatu můžete,
7. zákaz používání voice chatu pokud jste diváci nebo mrtví (neplatí pro A-Team)
8. po pěti minutách Freedaye pro všechny může BLU team zabít RED team,
9. zákaz slovíčkařit (nevyužívat v argumentaci drobné nepřesnosti v oponentově vyjadřování či popisu skutečnosti),
10. zákaz oblbovat ostatní hráče během aktivních miniher (např. deathrun),
11. příkazy wardena platí 10 sekund po jeho smrti,
12. zákaz spammování soundů,
13. FD je pouze ten, komu se aktivuje na začátku kola - FD pro sebe, FD pro ostatní, FD pro všechny => FD (ani jeho obdoby - nesmrtelnost, polo-FD, atd.) přes custom LR není FD a toto custom LR bude ignorováno!
14. dodržovat Custom LR a/nebo minihry napsané v custom LR (např. během Hide and Seek se musí schovávat, při nalezení se mohou bránit zbraní na blízko)
15. ideální poměr je 1 modrý na 2 červené (např. 5 modrých a 10 červených),
16. v případě, že je hráč baitěn jiným hráčem, může hráče, který ho baití, jednou hitnout (v době hitu musí být hráč stále baitěn),
17. zákaz custom LR, které: znevýhodňuje jednotlivce nebo skupinku v pohybu a/nebo v boji, znemožňuje práci BLU teamu,
18. custom LR typu "já nemusím hrát minihru" a jeho obdoby bude ignorováno,

Blu
1. musí mít funkční a srozumitelný mikrofon (zvuky v pozadí nesmí být přílíš hlasité),
2. neustále musí být warden a na začátku kola se všichni musí pokusit vzít si wardena,
3. musí poslouchat wardena,
4. zákaz freehitování, freekillování a teamkillování,
5. freekill=slay,
6. zákaz baitění (nebezpečné přiblížení bez toho, aniž by se červený pohnul, házení Madmilk, Jarate a nebezpečné přiblížení s aktivním Bonk! Atomic Punch, airblast, házení sticky bomb do nebezbečné blízkosti, blokování cesty),
7. warden je povinen na začátku kola zkontrolovat mikrofony a kontrolovat, případně udělat, poměr,
8. nesmí vězňům dávat zbraně,
9. hráč nesmí zemřít za něco, co udělal v minulém kole,
10. pokud má hráč ammo (nevztahuje se na ammo sebrané omylem skrze bug), je v blu zoně [pouze spawn a armorka - včetně (ničení) přístupové cesty do ní], tak musí být okamžitě zabit,
11. musí chránit wardena a hlídat červený team (nesmí se příliš vzdalovat bez povolení wardena),
12. warden nesmí dát příkaz k napsání určitého příkazu (např. rtv),
13. nelze udělat hon na hráče,
14. nejvyšší možný počet reakcí za kolo, při kterých hráč zemře, je 4,
15. warden nesmí dát příkaz, během kterého hráč určitě zemře,
16. warden nesmí zakázat psaní do chatu,
17. zákaz FF: v celách a ve spuštěných minihrách (včetně OC),
18. zákaz rozkazování FD,
19. warden je povinen kontrolovat chat,
20. warden musí řešit freehity, freekilly a teamkilly (např. automaticky pošle neprávem zraněného hráče do medica),
21. zákaz spammování laseru,
22. zákaz spammování a zneužívání blocků (např. zastavění hráče, death blocky v secretu, blokování cesty, zvýhodňování sebe samotného v minihře, atd.),
23. při reakci musí být jasně řečeno co má hráč udělat,

Red
1. mohou rebelovat (výjimka Hide'n'seek, viz. globální jb pravidlo č.14!),
2. musí poslouchat wardena, jinak jsou zabiti,
3. poslední přání a givelr dostane červený na konci kola (nevztahuje se na HHH a RRD kola), jestliže je poslední a splňuje podmínky,
4. červený nesmí dostat givelr když: ho měl minulé kolo, je nebo byl FD, je rebel, má/měl ammo, neposlouchal wardena,
5. červený nesmí dostat poslední přání když: je nebo byl FD, je rebel, má/měl ammo, neposlouchal wardena, (hráč, který měl např. CustomLR se nezabíjí!),
6. nemají právo na heal, pokud jim to nepovolí warden,
7. FD nesmí: baitit BLU team, BLU teamu znemožňovat práci a obtěžovat BLU hráče (pokud podle wardena FD baití/znemožňuje práci/obtěžuje, musí poslechnout wardenovu výzvu k přestání, jinak můžou být zabiti),
8. zákaz Custom LR, která jsou: nesplnitelná, nedohratelná, přikazují hráči se zabít a nutí hráče porušovat pravidla (např. zpívání, mluvení anglicky, všichni pustí klávesnici a myš / neovládají hru, atd.),

EN

Global:
1. allowed languages are czech, slovak and english,
2. advertisement to another game portal or server is forbidden,
3. using or advertising any assistant programs such as Aimbot, wallhack aso is forbidden,
4. avoid any hint of racism, nazism, pornography or discrimination,
5. no swearing,
6. pretending to be an admin or threatening other players with kick, ban aso is forbidden,
7. spamming chat or voice chat (playing songs, begging for items, trade offers - unless you are on trade server, etc.) is forbidden,
8. avoiding punishment (mute,gag, and other) is forbidden,
9. if you think admin is doing something wrong, ask him politely,
10. bugusing is forbidden (including bypassing afk manager by +left, +right, etc.),
11. spreading of personal information about people is forbidden
12. invisible, duplicit and alike names are forbidden (admin bears no responsibility if he accidentally punishes wrong player, it is solely your fault),
13. if you witness a violation of rules and there's no admin around, you can report the offender on our forum(Request Ban). This report must include the culprit's nickname, SteamID or link to his steam account and some kind of proof (demo, screenshot...trade history is not a proof).

#120 Orange server
13. spawncamping and spawnkilling is forbidden,

#126 Surf server:
14. spawncamping and spawnkilling is forbidden,
15. foreign languages are allowed,

#125 Trade server:
16. scamming is forbidden, to find out more click here
17. "random trading" - sending trade randomly to the players on server is forbidden,
18. map stealing (eg. opening map in hammer, selling secrets for items, etc) is forbidden,
19. "shops" are forbidden (TF2 shop etc.) including its propaganda

#124 Jailbreak server:
20. CZ/SK Only!Herní portál od hráčů pro hráče
Copyright © TauriGaming 2015-2022
All Rights Reserved TauriGaming.cz